Zarząd klubu

Zarząd klubu

Prezes Zarządu: Eugeniusz Nowicki

Vice Prezes : Łukasz Skrzypczak

Sekretarz : Marek Grabski

Dyrektor Klubu : Jacek Staszak

Skarbnik : Marek Błaszczyk

Członek : Grzegorz Orwat

Członek : Karol Pokładecki

Członek : Gerard Izydorek

Członek: Artur Orzechowski

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący : Jacek Wieczorek

Członek : Michał Orwat

Członek : Zdzisław Matuszak

 

Sąd koleżeński

Przewodniczący : Radosław Łabędzki

Członek : Robert Jaworski

Członek : Tomasz Krzyżkowiak