Aktualności - inne

Victoria ma już 90 lat!

11 kwietnia 2021 roku minie jak Victoria Września 90 lat jest na mapie sportowej Polski. Przez te 90 lat klub przechodził różne koleje losu - były wzloty i upadki.

....Myśl o klubie miejskim z prawdziwego zdarzenia kiełkowała już od dłuższego czasu, gdyż sport, nawet w ówczesnych warunkach wymagał koncentracji sił i środków. Do 1930 r. we Wrześni działało 12 stowarzyszeń i klubów sportowych, ale żadne z nich nie było reprezentatywne dla rozwijającego się w dość szybkim tempie miasta. Pierwsze działania organizacyjne podjęto w 1930 r. Doszło wtedy do kilku  spotkań działaczy oraz zawodników dawnej EKAWERY  i I WRZESIŃSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO. Odbywały się one w restauracji Goślińskich na Warszawskiej. Rezultatem spotkań i narad  w lokalu Goślińskich, Hotelu Warszawskim a także wizyt zainteresowanych osób u Stefana Golcza był komunikat, jaki ukazał się w "Orędowniku Wrzesińskim" w kwietniu 1931 roku.

"Dnia 11 bm. na godz.19.00 zwołuje się zebranie klubu sportowego "Września" w b.szkole wydziałowej męskiej(naprzeciw starostwa).

Cel zebrania: odczytanie statutu i omówienie programu na rok bieżący."......

"Prezes Zarządu Teofil Janicki"

Pewne wątpliwości może budzić nazwisko pierwszego prezesa. Część źródeł podaje , że był nim Sylwester Janicki , a część że pierwszym prezesem był podpisany pod komunikatem Teofil Janicki.

Tak powstała i działa do dnia dzisiejszego Victoria Września.

Galeria zdjęć z tamtych minionych lat.