Aktualności - inne

Starostwo Wrzesińskie pomaga Victorii

W marcu Victoria Września podpisała umowę o pomocy w ramach zadania: "Szkolenie dzieci i młodzieży uprawiających piłkę nożną. Udział w rozgrywkach prowadzonych przez WZPN Poznań" ze Starostwem Wrzesińskim. W ramach tego zadania, trenerzy otrzymają gratyfikację pieniężną a część dotacji zostanie spożytkowana na zakup drobnego sprzętu sportowego . Na pewno otrzymana dotacja pozwoli naszemu Klubowi na jeszcze lepsze funkcjonowanie. Do podpisania umowy doszło w Urzędzie Starostwa we Wrześni. Stronę Starostwa reprezentował Pan Starosta Dionizy Jaśniewicz a Victorię Wrześnię Pan Prezes Eugeniusz Nowicki.