Junior Starszy LW

Pamiętamy!!!

Młodzież naszego klubu wspólnie z drużyną z Gostynia o godz.12.00 uczciła 102 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Nie tylko trening  czy rywalizacja na boisku ale również pamięć o takich wydarzeniach to podstawowe działania w naszym Klubie w wychowaniu młodego pokolenia..